فرم نظر سنجی برگزاری تور BIG5

 

نظرسنجی تور BIG5

1 . ارزیابی کلی شما از کیفیت برگزاری تور BIG5
2 . برقراری ارتباط و شبکه سازی بین اعضای گروه
3 . میزان رضایت از اطلاع رسانی برنامه
4 . رضایت از خدمات دبیرخانه ای و ثبت نام و پیگیری
5 . کیفیت برنامه بازدید گروهی از نمایشگاه
6 . جلسه مشترک با فعالان ساختمانی در کنسولگری
7 . جلسه مشترک B2B
8 . خدمات دریافت شده و برنامه های جانبی
9 . تناسب تخصص مهمانان حاضر با موضوع برنامه
10 . میزان رضایت از رفتار و پاسخگویی عوامل اجرایی
11 . آیا با برگزاری دوره ای این گونه بازدیدهای خارج از کشور موافقید؟