پرداخت و ثبت نام شما با موفقیت انجام شد !

ثبت نام شما در ایونت روز معمار با موفقیت انجام شد.
آدرس: شهر جدید اندیشه، فاز 4، بعد از میدان شهدای گمنام، بازار ایرانی اسلامی شهر جدید اندیشه
زمان: ساعت 15:30 پذیرش خواهد بود و راس ساعت 16 ایونت آغاز خواهد شد

شماره تماس دبیرخانه: 91005251 داخلی 210

شماره واتس آپ: 09058576716