درباره دپارتمان آموزشی محتواک !

آموزش یعنی سرمایه گذاری، با آموزش مهارتهای نوین، سرمایه شرکت خود را افزایش دهید.آموزش هایی استاندارد و در سطح بین المللی برای رسیدن به درکی عمیق تر از توانمندی ها و نقاط قابل بهبود پرسنل و کسب و کار خود.
.. آموزش هایی متفاوت برای برندینگ شخصی سازمانی به عنوان کاتالیزور توسعه کسب و کار
.. برگزاری سمینار های حضوری و آنلاین
.. دوره های مدیریت کسب و کار و بیزینس کوچینگ
.. آموزش توسعه فردی و کسب و کار
.. مشاوره کسب و کار در صنعت ساختمان
.. کوچینگ خصوصی

گالری تصاویر سمینار و دوره ها

برخی از تصاویر ثبت شده در سمینار و دوره های محتواک

نظرات برخی از دانشجویان

اراده آهنین های آکادمی استادیار