ایونت الزامات تهویه مطبوع در مجتمع های ساختمانی

نبض مهندسی صبحانه کاری و گپ و گفت صنعت ساختمان با حضور نخبگان، مدیران و تاثیرگذاران صنعت ساختمان معرفی نبض…

300,000 تومان

ایونت انعطاف پذیری در معماری تهران

نبض مهندسی صبحانه کاری و گپ و گفت صنعت ساختمان با حضور نخبگان، مدیران و تاثیرگذاران صنعت ساختمان معرفی نبض…

300,000 تومان

ایونت ایمنی حریق در پروژه های ساختمانی

نبض مهندسی صبحانه کاری و گپ و گفت صنعت ساختمان با حضور نخبگان، مدیران و تاثیرگذاران صنعت ساختمان معرفی نبض…

300,000 تومان

ایونت بازدید از اطلس مال

این بازدید به سفارش کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران و توسط موسسه خلاقیت محتواک از مجموعه اطلس مال برگزار شد. بازدید از موتورخانه، دیوار سبز، اتاق برق، اتاق سرور، پشت بام و مشاعات از جمله موارد بازدید آموزشی بوده است

رایگان!

ایونت بازدید از نمایشگاه Big5

ویژه برنامه نبض مهندسی بازدید مدیران ارشد صنعت ساختمان از نمایشگاه Big5 و بازدید از پروژه های عمرانی دبی و…

رایگان!

ایونت تحلیل وضعیت اقتصاد ویژه مدیران صنعت ساختمان

نبض مهندسی صبحانه کاری و گپ و گفت صنعت ساختمان با حضور نخبگان، مدیران و تاثیرگذاران صنعت ساختمان معرفی نبض…

300,000 تومان

ایونت تخلیه دود در مگاپروژه های ساختمانی

نبض مهندسی صبحانه کاری و گپ و گفت صنعت ساختمان با حضور نخبگان، مدیران و تاثیرگذاران صنعت ساختمان معرفی نبض…

300,000 تومان

ایونت روز معمار

#سِنِمار‌معمار «ایونت روز معمار» شاید سوال اساسی این است که ما از معماری چه می‌خواهیم؟ می‌خواهیم که ساکنان، در درون…

50,000 تومان