ایونت بازدید از اطلس مال

این بازدید به سفارش کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران و توسط موسسه خلاقیت محتواک از مجموعه اطلس مال برگزار شد. بازدید از موتورخانه، دیوار سبز، اتاق برق، اتاق سرور، پشت بام و مشاعات از جمله موارد بازدید آموزشی بوده است

رایگان!

ایونت روز معمار

#سِنِمار‌معمار «ایونت روز معمار» شاید سوال اساسی این است که ما از معماری چه می‌خواهیم؟ می‌خواهیم که ساکنان، در درون…

50,000 تومان

ایونت فراتر از برندینگ

نبض مهندسی صبحانه کاری و گپ و گفت صنعت ساختمان با حضور نخبگان، مدیران و تاثیرگذاران صنعت ساختمان معرفی نبض…

300,000 تومان

ایونت همکاری با دفاتر یا پروژه های خارج از کشور

نبض مهندسی صبحانه کاری و گپ و گفت صنعت ساختمان با حضور نخبگان، مدیران و تاثیرگذاران صنعت ساختمان معرفی نبض…

300,000 تومان