ایونت بازدید از اطلس مال

این بازدید به سفارش کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران و توسط موسسه خلاقیت محتواک از مجموعه اطلس مال برگزار شد. بازدید از موتورخانه، دیوار سبز، اتاق برق، اتاق سرور، پشت بام و مشاعات از جمله موارد بازدید آموزشی بوده است

رایگان!