ایونت الزامات تهویه مطبوع در مجتمع های ساختمانی

نبض مهندسی صبحانه کاری و گپ و گفت صنعت ساختمان با حضور نخبگان، مدیران و تاثیرگذاران صنعت ساختمان معرفی نبض…

300,000 تومان

ایونت بازدید از نمایشگاه Big5

ویژه برنامه نبض مهندسی بازدید مدیران ارشد صنعت ساختمان از نمایشگاه Big5 و بازدید از پروژه های عمرانی دبی و…

رایگان!

ایونت تحلیل وضعیت اقتصاد ویژه مدیران صنعت ساختمان

نبض مهندسی صبحانه کاری و گپ و گفت صنعت ساختمان با حضور نخبگان، مدیران و تاثیرگذاران صنعت ساختمان معرفی نبض…

300,000 تومان

ایونت تخلیه دود در مگاپروژه های ساختمانی

نبض مهندسی صبحانه کاری و گپ و گفت صنعت ساختمان با حضور نخبگان، مدیران و تاثیرگذاران صنعت ساختمان معرفی نبض…

300,000 تومان

ویژه برنامه یلدای صنعت ساختمان

نبض مهندسی صبحانه کاری و گپ و گفت صنعت ساختمان با حضور نخبگان، مدیران و تاثیرگذاران صنعت ساختمان معرفی نبض…

300,000 تومان